Tham quan nông trại trồng nấm linh chi Hàn Quốc

Những hình ảnh thực tế về quá trình trồng và thu hoạch nấm linh chi Hàn Quốc

Vừa qua ban lãnh đạo cơ sở Hà Nội đã có chuyến ghé thăm trụ sở chính cơ sở Hàn Quốc. Quá trình thu hoạch cây nấm linh chi Hàn Quốc thường dao động từ 3 – 4 năm, cây nấm linh chi tại Hàn Quốc có hàm lượng dinh dưỡng cao do khí hậu thổ nhưỡng tại đây phù hợp…

Đặc biệt là quá trình chăm sóc cây nấm linh chi tại đây rất khoa học và bài bản. Tại Hàn Quốc luộn có 1 đội ngũ khoa học nông nghiệp nghiên cứu và phát triển các loại giống nấm linh chi tiên tiến nhất thế giới. Hàm lượng dinh dưỡng cao nhất, mang lại lợi ích cho khách hàng lớn nhất.

nông trại trồng nấm linh chi Hàn Quốc

Hình ảnh thực tế nấm linh chi Hàn Quốc được trồng trong nông trại

Nấm linh chi có rất nhiều loại nhưng công dụng của nó giống nhau. Quá trình chăm sóc và trồng nấm linh chi cũng khác nhau, dưới đây là quá trình trồng và chăm sóc cây nấm linh chi cho tới khi thu hoạch:

nông trại trồng nấm linh chi Hàn Quốc hình ảnh

nông trại nấm linh chi Hàn Quốc

Tham quan nông trại trồng nấm linh chi Hàn Quốc

Quá trình trồng mầm nấm linh chi trên thân gỗ to

Tham quan nông trại trồng nấm linh chi Hàn Quốc

Quá trình nấm linh chi lên mầm

Tham quan nông trại trồng nấm linh chi Hàn Quốc

Cắt tỉa những cây nấm nhỏ, sâu bệnh

Tham quan nông trại trồng nấm linh chi Hàn Quốc

Tham quan nông trại trồng nấm linh chi Hàn Quốc

Tham quan nông trại trồng nấm linh chi Hàn Quốc

Tham quan nông trại trồng nấm linh chi Hàn Quốc

Tham quan nông trại trồng nấm linh chi Hàn Quốc

Tham quan nông trại trồng nấm linh chi Hàn Quốc

Quá trình chăm sóc liên tục để chọn cây nấm có chất lượng tốt nhất

Tham quan nông trại trồng nấm linh chi Hàn Quốc

Kỹ thuật trồng nấm luôn bám sát về mức độ phát triển của nấm bằng công nghệ cao

Tham quan nông trại trồng nấm linh chi Hàn Quốc

Tham quan nông trại trồng nấm linh chi Hàn Quốc

Tham quan nông trại trồng nấm linh chi Hàn Quốc

Tham quan nông trại trồng nấm linh chi Hàn Quốc

Tham quan nông trại trồng nấm linh chi Hàn Quốc

Tham quan nông trại trồng nấm linh chi Hàn Quốc

Tham quan nông trại trồng nấm linh chi Hàn Quốc

Tham quan nông trại trồng nấm linh chi Hàn Quốc